Thi công xây dựng

XƯỞNG LONG AN

( 02-02-2017 - 11:28 AM ) - Lượt xem: 1715

Xưởng long an rộng 10 × dài 40m = 400m tường xây cao 1,5m cột i 120 keo hộp mạ kẻm đòn tay 40 ×80 tôn lợp mạ màu 4,5 rem tôn vách 3mm cửa cuốn chính hoàn thiện thiện từ móng đến mái 280.000.000

Xưởng long an rộng 10 × dài 40m = 400m tường xây cao 1,5m cột i 120 keo hộp mạ kẻm đòn tay 40 ×80 tôn lợp mạ màu 4,5 rem tôn vách 3mm cửa cuốn chính hoàn thiện thiện từ móng đến mái 280.000.000