Thi công xây dựng

XƯỞNG LONG AN

( 02-02-2017 - 11:28 AM ) - Lượt xem: 1845

Xưởng long an rộng 10 × dài 40m = 400m tường xây cao 1,5m cột i 120 keo hộp mạ kẻm đòn tay 40 ×80 tôn lợp mạ màu 4,5 rem tôn vách 3mm cửa cuốn chính hoàn thiện thiện từ móng đến mái 280.000.000

Xưởng long an rộng 10 × dài 40m = 400m tường xây cao 1,5m cột i 120 keo hộp mạ kẻm đòn tay 40 ×80 tôn lợp mạ màu 4,5 rem tôn vách 3mm cửa cuốn chính hoàn thiện thiện từ móng đến mái 280.000.000

Bài viết khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.