Thi công xây dựng

XƯỞNG LONG AN

( 02-02-2017 - 11:22 AM ) - Lượt xem: 970

Xưởng long an rộng 18m x dài 30m cột i 150 keo i 120 đòn tay hộp kem 50 x 100 tôn lợp ma màu 4,5 rèm tôn vách 3mm xây tường cao 2m lền bê tông cửa cuốn chính hoàn thiện từ móng đến mái đơn giá 850.000m2

Xưởng long an rộng 18m x dài 30m cột i 150 keo i 120  đòn tay hộp kem 50 x 100 tôn lợp ma màu 4,5 rèm tôn vách  3mm xây tường cao 2m lền bê tông cửa cuốn chính hoàn thiện từ móng đến mái đơn giá 850.000m2