Thi công xây dựng

XƯỞNG CỦ CHI

( 02-02-2017 - 11:25 AM ) - Lượt xem: 1417

Xưởng củ chi rộng 15m x dài 20m = 300m cột i 100 kèo i 120 đòn tay tay hộp ma kem 50 × 100 tôn mạ màu 4,5 rèm tôn vách 3,mm tường xây cao 2 m cửa cuốn chính hoàn thiện từ móng đến mái 210.000.000

Xưởng củ chi rộng 15m x dài 20m = 300m cột i 100 kèo i 120 đòn tay tay hộp ma kem 50 × 100 tôn mạ màu 4,5 rèm tôn vách 3,mm tường xây cao 2 m cửa cuốn chính hoàn thiện  từ móng đến mái 210.000.000