Thi công xây dựng

XAY DUNG NHA XUONG TX43 QUAN 12

( 02-11-2017 - 08:10 PM ) - Lượt xem: 605

Xưởng tx 43 thạnh xuân quận12 rộng 21m x dài 43m cột kèo i 150 mái tôn mạ màu 4.5 rem tôn vách 3 rem. Lắp đặt hoàn thiện. 700.000m2.

Xưởng tx 43 thạnh xuân quận12 rộng 21m x dài 43m cột kèo i 150 mái tôn mạ màu 4.5 rem tôn vách 3 rem. Lắp đặt hoàn thiện. 700.000m2.