Thi công xây dựng

XAY DUNG NHA XUONG TINH LO 10 LONG AN

( 02-11-2017 - 08:08 PM ) - Lượt xem: 729

Xưởng tỉnh lộ 10 long an. Rộng 12m x dài 20m cột kèo thép i 120. Lắp đặt hoàn thiện.700.000m2.

Xưởng tỉnh lộ 10 long an. Rộng 12m x dài 20m cột kèo thép i 120. Lắp đặt hoàn thiện.700.000m2.