Thi công xây dựng

XAY DUNG NHA XUONG THANH LOC QUAN 12

( 02-11-2017 - 08:05 PM ) - Lượt xem: 517

Xưởng thạnh lộc quận 12. rộng 22m x dài 45m cột kèo thép i Định hình. Giá 600.000m2 lắp đặt hoàn thiện.

Xưởng thạnh lộc quận 12. rộng 22m x dài 45m cột kèo thép i Định hình. Giá 600.000m2 lắp đặt hoàn thiện.