Thi công xây dựng

XAY DUNG NHA XUONG QUAN 7

( 02-11-2017 - 08:07 PM ) - Lượt xem: 613

Xưởng quận 7 rộng 18m x dài 24m cột kèo i 120 lắp dựng hoàn thiện 550.000m2.

Xưởng quận 7 rộng 18m x dài 24m cột kèo i 120 lắp dựng hoàn thiện 550.000m2.