Thi công xây dựng

XAY DUNG NHA XUONG QUAN 12

( 02-11-2017 - 08:12 PM ) - Lượt xem: 1167

Nhà xưởng thạnh xuân quận 12 .rộng 2om x dài 40m . Cột kèo i 150 tôn mạ màu 4.5 rem tôn vách 3 rem . Lắp dựng hoàn thiện. 650.000m2

Nhà xưởng thạnh xuân quận 12 .rộng 2om x dài 40m . Cột kèo i 150 tôn mạ màu 4.5 rem tôn vách 3 rem . Lắp dựng hoàn thiện. 650.000m2