Thi công xây dựng

XAY DUNG NHA TIEN CHE

( 02-11-2017 - 08:11 PM ) - Lượt xem: 907

Nhà thép tiền chế i 300 định hình. 2 lầu phan hăn hớn quận 12 . Lắp dựng hoàn thiện. 1.800.000m2.

Nhà thép tiền chế i 300 định hình. 2 lầu  phan hăn hớn quận 12 . Lắp dựng hoàn thiện. 1.800.000m2.