Thi công xây dựng

Nhà xưởng thạnh xuân quận 12 .rộng 2om x dài 40m . Cột kèo i 150 tôn mạ màu 4.5 rem tôn vách 3 rem . Lắp dựng hoàn thiện. 650.000m2
Nhà thép tiền chế i 300 định hình. 2 lầu phan hăn hớn quận 12 . Lắp dựng hoàn thiện. 1.800.000m2.
Xưởng tx 43 thạnh xuân quận12 rộng 21m x dài 43m cột kèo i 150 mái tôn mạ màu 4.5 rem tôn vách 3 rem. Lắp đặt hoàn thiện. 700.000m2.
Xưởng tỉnh lộ 10 long an. Rộng 12m x dài 20m cột kèo thép i 120. Lắp đặt hoàn thiện.700.000m2.
Xưởng quận 7 rộng 18m x dài 24m cột kèo i 120 lắp dựng hoàn thiện 550.000m2.
Xưởng thạnh lộc quận 12. rộng 22m x dài 45m cột kèo thép i Định hình. Giá 600.000m2 lắp đặt hoàn thiện.
Nhà thép tiền chế.1 trệt 2 lầu. Kiên cố . Diện tích rộng 8m x dài 18m đơn giá xây dựng 2.200.000m2.